Algemene voorwaarden - sikkema

Sikkema

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Sikkema bvba.

Adres maatschappelijk zetel:
Sikkema bvba
Boslaan 18
3090 Overijse

E-mail: info@sikkema.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0686.704.372

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

1. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan SIKKEMA of rechthoudende derden.

2. Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

SIKKEMA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal SIKKEMA de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

SIKKEMA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. SIKKEMA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

SIKKEMA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

SIKKEMA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Als de klant een bepaalde kleur, materiaal, productieprocedure en / of specifieke vereisten van SIKKEMA eist, is SIKKEMA ontheven van alle verantwoordelijkheid voor defecten die zouden kunnen voortvloeien uit deze materiaalkeuze of procedure. Beperkte of technisch onvermijdelijke gebreken in termen van kwaliteit, kleur, maat, gewicht, afwerking, ontwerp, enz. Kunnen geen basis voor klachten zijn. SIKKEMA is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de goederen voor een individuele toepassing door de klant, noch voor enig advies met betrekking tot het gebruik of de toepassing van de goederen.

SIKKEMA is niet verantwoordelijk als de geleverde goederen:

3. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

4. Privacybeleid

SIKKEMA hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot SIKKEMA, Boslaan 18, 3090 Overijse of via info@sikkema.be Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden (indien wel het geval vermelden aan wie).

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan SIKKEMA, Boslaan 18, 3090 Overijse of via info@sikkema.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

SIKKEMA kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

5. Het gebruik van cookies.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

6. Retourneren

Op maat gemaakte goederen kunnen niet worden geretourneerd. De klant kan niet-aangepaste goederen binnen veertien (14) dagen na afhaling of aankoop retourneren zonder extra kosten, behalve de retourkosten. Retourkosten zijn altijd voor rekening van de klant, tenzij SIKKEMA uitdrukkelijke schriftelijke toestemming verleent. Deze periode van veertien (14) dagen begint zodra de klant de niet-aangepaste goederen verzamelt of koopt. De verkoop wordt definitief als de klant de niet-aangepaste goederen niet binnen de periode van veertien (14) dagen retourneert. Vanaf het moment dat de klant gebruik maakt van het recht van retour, zal SIKEKMA alles in het werk stellen om het totale bedrag van de bestelling contant binnen maximaal veertien (14) dagen terug te betalen.

7. Bestellingen

De klant kan gepersonaliseerde goederen en/of goederen bestellen die persoonlijk op naam van de klant worden besteld en/of worden geleverd volgens de specifieke vereisten van de klant ("Op maat gemaakte goederen"). De klant kan ook niet-gepersonaliseerde goederen en/of goederen bestellen die niet persoonlijk op naam van de klant zijn besteld en/of niet worden geleverd volgens de specifieke vereisten van de klant, waaronder maar niet beperkt tot kledingaccessoires ("niet-aangepaste Goederen").

Bestellingen voor Op maat gemaakte goederen zijn alleen bindend wanneer de klant een bestelling plaatst (de "Bestelling") rechtstreeks bij SIKKEMA waar een dergelijke Bestelling onderworpen is aan een aanbetaling van vijftig (50) % van het totale bedrag van de geplaatste order (het "Voorschot"). Bestellingen kunnen niet meer worden geannuleerd of gratis worden aangepast nadat een bestelling is ontvangen. SIKKEMA zal echter redelijke inspanningen leveren om gevraagde wijzigingen of annuleringen door te voeren, maar de hieraan verbonden kosten zijn te allen tijde voor rekening van de klant. Bestelling gaan pas in productie na ontvangst van het Voorschot.

8. Prijzen en betalingen

Prijzen zijn in euro (€) en inclusief BTW, verzend- en bezorgkosten, tenzij anders vermeld. De kosten van retouches zijn inbegrepen in de prijs van op maat gemaakte goederen, tenzij anders vermeld. Als de klant na de tweede aanpassing meer retouches wenst, draagt de klant alle hieraan verbonden kosten.

Speciale aanbiedingen, inclusief kortingen, zijn alleen geldig voor de geldigheidsperiode vermeld in de relevante aanbieding en zolang de voorraad strekt. De resterende bedragen die de klant verschuldigd is, moeten contant worden betaald in een van de winkels van SIKKEMA na ontvangst door de klant van de bestelde goederen.

9. Klachten

Klachten met betrekking tot de goederen die door de klant zijn ontvangen en verzameld, moeten binnen één maand na de ophaling duidelijk aan SIKKEMA worden gemeld, op voorwaarde dat de goederen zich nog in de staat bevinden waarin ze zijn afgeleverd. De klant is altijd verplicht om SIKKEMA alle elementen te bezorgen met betrekking tot vermeende schade of defecten, zodat tijdig een claim kan worden ingediend tegen de verantwoordelijken.

SIKKEMA doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de goederen in overeenstemming zijn met de overeenkomst, de redelijke nalevingsvereisten en de bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De wettelijke garantieperiode is van toepassing.

SIKKEMA zal elke vorm van defect of schade aan de goederen op een correcte en klantvriendelijke manier behandelen. In het geval van gerechtvaardigde klachten, zal SIKKEMA naar eigen inzicht de goederen crediteren, repareren of vervangen na ontvangst van de goederen. Het volgende kan echter nooit worden beschouwd als defecten: normale slijtage, een materiaal, bepaalde kleur, productieprocedure of specifieke vereisten die door de klant worden geëist, of schade veroorzaakt door derden.